વેદત્રયી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેદત્રયી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઋગ્-યજુર્-સામ એ ત્રણ વેદનો સમૂહ.