વદતોવ્યાઘાતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વદતોવ્યાઘાતી

વિશેષણ

  • 1

    વદતોવ્યાઘાતના દોષવાળું.