વૃદ્ધસભા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વૃદ્ધસભા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વયોવૃદ્ધ ને જ્ઞાનવૃદ્ધ પુરુષોની-વડીલોની સભા; 'કાઉન્સિલ ઑફ એલ્ડર્સ'.