ગુજરાતી

માં વદ્યની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેદ્ય1વૈદ્ય2વંદ્ય3વદ્ય4વદ્ય5

વેદ્ય1

વિશેષણ

 • 1

  જાણવાનું; જાણવા યોગ્ય.

ગુજરાતી

માં વદ્યની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેદ્ય1વૈદ્ય2વંદ્ય3વદ્ય4વદ્ય5

વૈદ્ય2

પુંલિંગ

 • 1

  રોગ જાણી દવા કરનાર.

મૂળ

सं. वैद्य

ગુજરાતી

માં વદ્યની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેદ્ય1વૈદ્ય2વંદ્ય3વદ્ય4વદ્ય5

વંદ્ય3

વિશેષણ

 • 1

  વંદનીય; વંદન કરવા યોગ્ય.

મૂળ

सं.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જાણવાનું તે; જ્ઞાન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં વદ્યની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેદ્ય1વૈદ્ય2વંદ્ય3વદ્ય4વદ્ય5

વદ્ય4

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  કૃષ્ણપક્ષમાં.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કૃષ્ણપક્ષ.

ગુજરાતી

માં વદ્યની 5 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વેદ્ય1વૈદ્ય2વંદ્ય3વદ્ય4વદ્ય5

વદ્ય5

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  કૃષ્ણપક્ષમાં.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કૃષ્ણપક્ષમાં.

 • 2

  કૃષ્ણપક્ષ.

મૂળ

सं.