વેદ ભણવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વેદ ભણવા

  • 1

    વેદ ભણવા જેવું ભારે કામ કરવું.