વધાઈ ખાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વધાઈ ખાવી

  • 1

    વધામણીની ખબર કહેવી કે તે માટે ભેટ મળવી.