વનકવિતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વનકવિતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વન્ય અને ગ્રામ્ય જીવન વિષેની કવિતા; ગોપકાવ્ય; 'પેસ્ટોરલ'.