વનસ્થળી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વનસ્થળી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    અરણ્યનો પ્રદેશ.