વનસ્પતિજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વનસ્પતિજ

વિશેષણ

  • 1

    વનસ્પતિમાંથી થતું.