વનસ્પતિવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વનસ્પતિવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    'બૉટની'.