વનસ્પતિશાસ્ત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વનસ્પતિશાસ્ત્રી

પુંલિંગ

  • 1

    વનસ્પતિશાસ્ત્રનો જાણકાર.