વનસ્પતિકાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વનસ્પતિકાય

પુંલિંગ

  • 1

    જીવોના છ પ્રકારોમાંનો એક.

    જુઓ છકાય