વપરાશી માલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વપરાશી માલ

  • 1

    સામાન્ય વાપરની વસ્તુઓ; 'કંઝયૂમર્સ ગૂડ્ઝ'.