ગુજરાતી

માં વમેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વમેલ1વમેલું2

વમેલ1

વિશેષણ

 • 1

  ઓકી કાઢેલું.

 • 2

  સન્માર્ગથી ભ્રષ્ટ થયેલું.

મૂળ

'વમવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં વમેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: વમેલ1વમેલું2

વમેલું2

વિશેષણ

 • 1

  ઓકી કાઢેલું.

 • 2

  સન્માર્ગથી ભ્રષ્ટ થયેલું.

મૂળ

'વમવું' ઉપરથી