વ્યક્તાવ્યક્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યક્તાવ્યક્ત

વિશેષણ

  • 1

    વ્યકત અને-અથવા અવ્યકત.

મૂળ

+અવ્યક્ત