વ્યક્તિપ્રધાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યક્તિપ્રધાન

વિશેષણ

  • 1

    વ્યક્તિને મુખ્ય કે પ્રધાન માનતું; વ્યક્તિવાદી.