વ્યક્તિવાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યક્તિવાર

અવ્યય

  • 1

    વ્યક્તિશ; જણ દીઠ.