વ્યક્તિશઃ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યક્તિશઃ

અવ્યય

  • 1

    એક એક વ્યક્તિ પ્રમાણે; જણ દીઠ.