વ્યંગ્યોક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યંગ્યોક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વ્યંગ્ય ભરેલી ઉક્તિ; વક્રોક્તિ; વ્યંગોક્તિ.

મૂળ

+ઉક્તિ