વ્યુત્ક્રમજ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યુત્ક્રમજ્યા

સ્ત્રીલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    'કોસિકન્ટ ઑફ ઍન ઍન્ગલ'.