વ્યુત્ક્રમ કોટિ જ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યુત્ક્રમ કોટિ જ્યા

સ્ત્રીલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    'સિકન્ટ ઑફ ઍન ઍન્ગલ'.