વ્યુત્ક્રાંતિકારક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યુત્ક્રાંતિકારક

વિશેષણ

  • 1

    વ્યુત્ક્રાંતિ કરે એવું.