વ્યધિકરણબહુવ્રીહિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યધિકરણબહુવ્રીહિ

પુંલિંગ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    વિશેષણ-વિશેષ્યભાવના સંબંધ વિનાનાં પદોનો બહુવ્રીહિ સમાસ. ઉદા૰ ચક્રપાણિ.

મૂળ