વયમાં આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વયમાં આવવું

  • 1

    ઉમર લાયક થવું; જુવાનીમાં આવવું.