વ્યવચ્છેદક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવચ્છેદક

વિશેષણ

  • 1

    વ્યવચ્છેદ કરતું.