વ્યવચ્છેદક્રિયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવચ્છેદક્રિયા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરીર (મડદા)નો વ્યવચ્છેદ કરવો તે; 'ડિસેક્ષન'.