વ્યવચ્છેદવિદ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવચ્છેદવિદ્યા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શરીરપૃથક્કરણશાસ્ત્ર; 'ઍનૅટૉમી'.