વ્યવસ્થિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવસ્થિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વ્યવસ્થા.

  • 2

    વ્યવસ્થિત કરવું તે; નિયમન.