વ્યવસાયાત્મિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવસાયાત્મિકા

વિશેષણ

  • 1

    વ્યવસાયાત્મક.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વ્યવસાયાત્મક.