વ્યવહારકુશળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવહારકુશળ

વિશેષણ

  • 1

    વ્યવહારની બાબતોમાં કુશળ; વ્યવહારદક્ષ.