વ્યવહારદક્ષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવહારદક્ષ

વિશેષણ

  • 1

    વ્યવહાર જાણનાર-સમજનાર; વ્યવહારકુશળ.