વ્યવહારદયા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવહારદયા

સ્ત્રીલિંગ

જૈન
  • 1

    જૈન
    અમુક હિંસા છતાં, વ્યવહારમાં જરૂર સમજી દાખવાતી દયા (એવી ૮માંનો એક પ્રકાર).