વ્યવહારમૂઢતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવહારમૂઢતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વ્યવહારનું અજ્ઞાન કે અણસમજ યા અકુશળતા.