વ્યવહારશુદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવહારશુદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    વ્યવહારમાં શુદ્ધ; શુચિ.

  • 2

    સત્યવ્યવહાર પ્રમાણેનું; વ્યવહારદૃષ્ટિએ બરોબર.