વ્યવહારસિદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યવહારસિદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    વ્યવહારમાં સફળ થઈ રૂઢ થયેલું; વહેવારુ.