વ્યાકરણપદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાકરણપદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વ્યાકરણ દ્વારા ભાષા શીખવવાની પદ્ધતિ.