વ્યાકરણશુદ્ધ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાકરણશુદ્ધ

વિશેષણ

  • 1

    વ્યાકરણના દોષ વિનાનું.