વ્યાખ્યાનખંડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાખ્યાનખંડ

પુંલિંગ

  • 1

    વ્યાખ્યાન માટેનો ખંડ કે ઓરડો.