વ્યાખ્યાનપદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાખ્યાનપદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિષયનું વ્યાખ્યાન આપીને શીખવવાની શિક્ષણપદ્ધતિ.