વ્યાખ્યાનપીઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાખ્યાનપીઠ

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    જે આસનેથી વ્યાખ્યાન આપવાનું હોય તે.