વ્યાખ્યાનમંડપ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાખ્યાનમંડપ

પુંલિંગ

  • 1

    વ્યાખ્યાનને માટેનો માંડવો-તે બાંધીને તૈયાર કરેલું સ્થાન.