વ્યાજુચિઠ્ઠી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાજુચિઠ્ઠી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વ્યાજ લેવાની શરતે ધીરેલી રકમનું લખત.