વ્યાજનિંદા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાજનિંદા

સ્ત્રીલિંગ

કાવ્યશાસ્ત્ર
  • 1

    કાવ્યશાસ્ત્ર
    બીજા બહાના હેઠળ નિંદા કરવી તે; એક શબ્દાલંકાર.