વ્યાજસ્તુતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાજસ્તુતિ

સ્ત્રીલિંગ

કાવ્યશાસ્ત્ર
  • 1

    કાવ્યશાસ્ત્ર
    દેખીતી સ્તુતિ મારફતે નિંદા કરવી અથવા દેખીતી નિંદા મારફત સ્તુતિ કરવી તે; એક શબ્દાલંકાર.