વ્યાજ કાઢવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાજ કાઢવું

  • 1

    વ્યાજનો હિસાબ કરવો-ગણતરી કરવી.