વ્યાજ કાપવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાજ કાપવું

  • 1

    વ્યાજ બાદ કરવું.