વ્યાજ ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાજ ખાવું

  • 1

    વ્યાજની કમાણી કરવી.