વ્યાપ્તમાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાપ્તમાન

વિશેષણ

  • 1

    વ્યાપ્ત; વ્યાપક.