વ્યાપ્તિદોષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાપ્તિદોષ

પુંલિંગ

  • 1

    ન્યાયની વ્યાપ્તિને અંગેનો દોષ.