વ્યાપ્તિવ્યાપાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાપ્તિવ્યાપાર

પુંલિંગ

  • 1

    વ્યાપ્તિગ્રહણનો વ્યાપાર.